Działanie aerozolu

Jak działa aerozol?

Zawartość aerozolu składa się z dwóch elementów:
1) produktu w postaci cieczy, emulsji lub zawiesiny,
2) propelentu, którym może być skroplony lub sprężony gaz.

Klasyczny aerozol dostarcza produktu w formie rozpylonej cieczy, która może składać się z małych, średnich albo dużych kropelek, w zależności od funkcji aerozolu. Na przykład, odświeżacz powietrza składa się z bardzo małych kropelek, by rozproszyć aromat w powietrzu; środek do nadawania połysku składa się z większych kropelek, ponieważ ważne jest tylko dostarczenie cieczy na powierzchnię. Inne rodzaje aerozolu to pianki, żele, etc.
We wszystkich przypadkach propelent jest odpowiedzialny za wypchanie produktu przez kolejne elemnty aerozolu, aż dotrze on do dyszy rozpylającej (atomizera) i pojawia się jako rozpylona ciecz, albo jeden z innych typów produktu.
Sposób, w jaki płyn zamienia się w rozpyloną ciecz zależy od kilku czynników, takich jak:
1. specyfikacja zaworu
2. specyfikacja dyszy rozpylającej
3. rodzaj i ilość propelentu

Gaz skroplony

Propelentami płynnymi są gazy, które pod ciśnieniem istnieją w postaci ciekłej. Ponieważ aerozol jest pod ciśnieniem, głównie propelent istnieje jako płyn, ale posiada również formę gazową u szczytu puszki. Ponieważ część produktu jest zużywana, gdy zawór zostaje otwarty, niewielka część propelentu zamienia się w gaz i utrzymuje u szczytu puszki. W ten sposób, ciśnienie w puszce pozostaje zasadniczo stałe, a wydajność sprayu utrzymana jest przez całą żywotność produktu. Propelent jest podstawowym elementem w preparacie.
Kiedy propelent opuszcza dyszę rozpylającą kropelki natychmiast wyparowują, a jeżeli jest on silnie zmieszany z kropelkami produktu, te zamienią się w jeszcze mniejsze krople. Ostateczna wielkość kropelek może być kontrolowana przez dostosowywanie ilości propelentu i jego ciśnienia w aerozolu.
Konstrukcja rozpylacza jest ważna, gdyż ma znaczący wpływ na wielkość kropelek dzięki mechanicznemu działaniu na płyn, który przechodzi przez małe dziurki i kanaliki w atomizerze.
Jeżeli produkt jest pianką, propelent w cieczy tworzy bańki w płynie, kiedy opuszcza atomizer, albo jeden ze specjalnych zaworów używanych obecnie.

Gaz sprężony

Propelent sprężony zajmuje przestrzeń szczytową ponad produktem w puszce. Kiedy zawór aerozolu otwiera się, gaz "wypycha" płyn z puszki. Ilość gazu w przestrzeni szczytowej pozostaje taka sama, ale ma więcej miejsca i skutkiem tego jest spadek ciśnienia podczas żywotności puszki. Wydajność sprayu utrzymana jest jednak dzięki właściwemu doborowi zaworu i atomizera (dyszy rozpylającej).

W przeciwieństwie do propelentu skroplonego, nie ma w tym przypadku substancji, która mogłaby wyparować natychmiast po wyjściu produktu z rozpylacza, dlatego wydobywa się tylko produkt.
Jedynym sposobem tworzenia wymaganych kropelek, aby powstała odpowiednio rozpylona ciecz, jest rozbicie płynu przez mechaniczne działanie, gdy przechodzi on przez zawór, jak i rozpylacz. Wybór tych elementów składowych jest bardzo ważny, ale na szczęście dostawcy zarówno zaworów, jak i rozpylaczy oferują cały wachlarz produktów spełniających różne wymagania.